آمریکا در عراق ماندنی نیست، دشواری های پیش روی الکاظمی

به گزارش مجله کالارنا، خبرنگاران، سرویس بین الملل- حلیمە ملایی: حمایت بی چون و چرای مقام های حزبی کردستان عراق از مصطفی الکاظمی برای تشکیل کابینە عراق و توصیف کردن وی بە کسی کە می تواند همە مسائل و اختلافات میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق را حل نماید، انتظارات بزرگی برای افکار عمومی عراق و اقلیم کردستان عراق فراهم کردە است کە گمانەزنی ها نشان می دهد؛ امکان تحقق آن وجود ندارد.

آمریکا در عراق ماندنی نیست، دشواری های پیش روی الکاظمی

ناظران سیاسی عراق بر این باور هستند اگر مصطفی الکاظمی برای حل اختلافات قدیمی میان کُردها و دولت مرکزی پیش قدم هم باشد، منافع حزبی و شخصی و همچنین حضور شرکت های نفتی وابستە بە بیگانگان مانع از رسیدن بە توافقات خوب برای مردم عراق خواهد شد.

برای تشریح و آنالیز مسائل روز عراق و اقلیم کردستان عراق، مجله کالارنا با عبدالرزاق شریف، روزنامەنگار و کارشناس مسائل سیاسی کُرد عراقی مصاحبه کردە است.

*مأمور شدن مصطفی الکاظمی بە تشکیل کابینە عراق در این شرایط بحرانی را چگونە می بینید؟ آیا الکاظمی می تواند طلسم عدم موفقیت نخست وزیرهای پیشین را بشکند و تحولی در عراق ایجاد کند؟

به احتمال زیاد، کابینە عراق همانند موارد قبلی ناکام می گردد و اگر سقف زمانی برای انتخابات پیش از موعد تعین نکند، امکان ابقای وی در پُست نخست وزیری عراق سخت است. هیچ امیدی بە الکاظمی نیست کە بتواند تغییر محسوسی در شرایط عراق ایجاد کند جز اینکە شاید بتواند در مدت 6 ماه انتخابات پیش از موعد را برگزار کند.

*کُردها بە حل اختلافات با دولت مرکزی عراق در زمان نخست وزیری الکاظمی امیدوارند، چنین احتمالی تا چە اندازە رنگ واقعیت خواهد گرفت؟

اختلافات بین اقلیم کردستان و دولت عراق عمیق و عظیم است. شاید بە تفاهم برسند اما بدون شک در حال حاضر توافقی صورت نمی پذیرد. برای حل این اختلافات قدیمی کە هیچ دولتی در عراق نتوانستە است آن را برطرف کند، لازم است کُردها استراتژی، لحن حضور و همجواری با جریانات و قومیت های دیگر عراق را تغییر دهند، بە صورتی کە باید مقبول اکثریت جریانات واقع شوند. حکومت کنونی اقلیم کردستان عراق کە از دو حزب حاکم اتحادیە میهنی و دموکرات تشکیل شدە است، همیشە می تواند با بغداد بە توافق برسد اما این بە معنی توافق با کُرد و حل مسائل کُردها نیست. بە عنوان مثال؛ معضل نفت و بودجە از جانب اقلیم کردستان عراق بە نحوی درهم پیچیدە شدە است کە منافع شخصی و حزبی مانع از آن می گردد اقلیم کردستان عراق تصمیم گیرندە باشد. بە این دلیل حتی اگر مصطفی الکاظمی از برخی از قوانین هم چشم پوشی کند، سخت خواهد بود این کابینه کنونی اقلیم کردستان بتواند پایبند بە قانون باشد.

*در حالی کە شماری از جریانات با نفوذ عراقی تاکید دارند دولت آیندە عراق باید اولین برنامە کاری خود را بر روی پروسە اخراج نظامیان آمریکایی از خاک عراق متمرکز کند، کُردها مخالف خروج آمریکا هستند، این موضع کُردها چە تأثیری بر بروز اختلافات داخلی عراق در آیندە خواهد گذاشت؟

واقعیت این است کە مواضع مختلف در عراق بر سر پفرایندە خروج آمریکا از عراق وجود دارد. برخی از جریانات شیعی بر خروج آمریکا تاکید دارند در حالی کە جریان های حاکم بر عراق و دو حزب اصلی کُردی و جریانات سُنی بر این باور هستند که نیروهای ائتلاف ضد داعش در شرایط کنونی و در حالی کە خطر تروریسم برطرف نشدە است باید در عراق بمانند. جریانات حاکم در عراق شاید در سطح شخصی اعلام نظر نمایند، اما تا به امروز هیچ اقدام عملی برای اخراج آمریکا انجام ندادەاند. بە اعتقاد من تا اتفاق نظر و توافق همەجانبە مابین همە گروههای سیاسی و نظامی عراق صورت نگیرد، این مسئلە خاتمە نمی یابد.

*ایران از حضور آمریکایی ها در عراق ناراضی است، از سوی دیگر، اربیل کە ارتباطات استراتژیک با تهران دارد، خواستار حضور نظامیان آمریکایی در خاک عراق است، اقلیم کردستان عراق چگونە باید این توازن را حفظ کند کە از سوی عراقی ها بە حامی اشغالگران قلمداد نگردد و از سوی دیگر مورد انتقاد ایران قرار نگیرد؟

این واقعیت است کە ایران بە حضور آمریکا در عراق و اقلیم کردستان عراق معترض است. اما مسئولین با تجربە ایرانی این توازن ارتباطات مابین احزاب اقلیم کردستان عراق و کشورهای خارجی را درک می نمایند. متاسفانە این آمریکا است کە این قضیە را درک نمی کند و می خواهد همە فقط با آنها ارتباط داشتە باشند. بالاخرە آمریکایی ها می فرایند و باید هم بفرایند و این ملت های ایران و کردستان عراق هستند کە می مانند و می دانند کە سرنوشتشان در منطقە بە هم گرە خوردە است.

بە اعتقاد من با توجە بە اینکە ما و ملت ایران در طول تاریخ در کنار هم زندگی کردەایم، سطح تعاملات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، فرهنگی و دینی ما با ایرانی ها بسیار گستردە است. احتیاج است مسئولین فرهنگی ایران اقدامات فرهنگی و اجتماعی بیشتری در کردستان عراق انجام بدهند. ببینید آمریکا سە قارە را پیمودە و از هزاران کیلومتر دورتر آمدە است و در اقلیم کردستان عراق دو دانشگاه و دهها مدرسە و دانشکدە و مرکز آموزشی آمریکایی افتتاح کردە است. در حالی کە در کردستان عراق حتی یک دانشگاه و مدرسه به زبان فارسی وجود ندارد.

منبع: خبرگزاری مهر
انتشار: 7 تیر 1399 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: kalarena.ir شناسه مطلب: 1069

به "آمریکا در عراق ماندنی نیست، دشواری های پیش روی الکاظمی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "آمریکا در عراق ماندنی نیست، دشواری های پیش روی الکاظمی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید